Požární a znalecká s.r.o.

Servis hasicích přístrojů a hydrantů

Požární ochrana

Zpracováváme dokumentaci PO dle § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.:

Nabízíme provádění:

Zajišťujeme:


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

(osnovy školení, místní provozní předpisy skladů, směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, knihy úrazů, atd.), spolupráce a metodické řízení při tvorbě provozních předpisů firmy


Hygiena práce


Hasicí přístroje – prodej

Nabízíme hasicí přístroje všech typů a velikostí, našich i zahraničních výrobců, za velmi příznivé ceny včetně záručního servisu. Při výběru hasicího přístroje vám rádi poradíme a zajistíme dovoz na místo určení včetně případné montáže věšáků a zavěšení hasicího přístroje.

Skladem máme běžně k dispozici ve větším množství hasicí přístroje práškové o hmotnosti 6 kg a 2 kg, hasicí přístroje CO2 o hmotnosti 2 kg a 5 kg. Hasicí přístroje vodní o náplni 9 l, atd.


Servis hasicích přístrojů


Požární hydranty

Dodáváme požární hydranty C52 a hydrantové systémy D25 s tvarově stálou hadicí různých délek a provedení z produkce firem Albeco ČR a dalších. Nabízíme kompletní sortiment – hydrantové proudnice, hadice, ventily, rozdělovače, spojky, savice, nástavce atd.

Provádíme kontroly hydrantové sítě včetně vypracování hydrantové zprávy.


Tryskání povrchů kovových předmětů

Provádíme tryskání povrchů kovových předmětů v tryskací kabině ocelovým granulátem, např. disky kol, ocelové láhve, atd.


Plnění CO2

Zajišťujeme plnění CO2 technickým i potravinářským subjektům. Prodáváme láhve na oxid uhličitý s množstvím náplně 6 kg a poskytujeme kompletní servis tlakových nádob včetně periodických zkoušek.


Plnění bombiček SODASTREAM

Nabízíme plnění bombiček s plynovou náplní CO2 pro výrobníky domácí perlivé vody SodaStream.


Ostatní služby